PRIVACYVERKLARING

 

Persoonsgegevens:

De website www.limburgseartiesten.com respecteert de privacy van bezoekers en gebruikers van de website en probeert deze privacy zo goed mogelijk te beschermen. De publicatie van deze privacyverklaring dient om inzicht te geven in de wijze waarop de site gegevens verzamelt en hoe en waarvoor deze gebruikt worden.

Verwerking van persoonsgegevens:

In het kader van dienstverlening of wanneer u anderszins contact met ons opneemt legt de site (persoons)gegevens vast. De site gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de eigen administratie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken. De site www.limburgseartiesten.com is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Toestemming:

Persoonsgegevens zullen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden voor andere doeleinden. Indien u geen prijs (meer) stelt op informatie over onze diensten of indien u aangeeft niet meer vermeld te willen worden op de website www.limburgseartiesten.com dan kunt u ons dat via de mail laten weten. Wij zullen dan uw clips en uw persoonlijke pagina van de website verwijderen. Ook kunt u uw emailadres uit ons bestand laten verwijderen. In beide gevallen kun een email sturen naar info@limburgseartiesten.com

Koppelingen naar internetsites van derden:

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van verwijzingen (links) met de website www.limburgseartiesten.com verbonden zijn. Door het aanklikken c.q. volgen van de verwijzingen, wordt deze website verlaten. De site www.limburgseartiesten.com heeft geen zeggenschap over de inhoud van internetsites van derden en is niet op de hoogte van de aldaar geldende privacyregels. Het is aan te raden om bij gegevensverstrekking op internetsites van derden eerst het daar geldende privacybeleid door te nemen. De site is niet aansprakelijk voor handelingen van derden met betrekking tot door deze internetsites verkregen persoonsgegevens.

Niet-persoonsgegevens:

Niet-persoonsgegevens zijn gegevens die niet te herleiden zijn tot een individueel persoon. De website www.limburgseartiesten.com verzamelt, verwerkt en analyseert niet-persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld webstatistieken. Analyse van deze niet-persoonsgegevens heeft als doel de website www.limburgseartiesten.com te (blijven) optimaliseren. Ook worden de gegevens gebruikt voor onderzoek naar de kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit van de website. Voorbeelden van niet-persoonsgegevens zijn: bezochte pagina’s binnen de site, aantal bezoekers in een bepaalde periode, verkeersbronnen (o.a. zoekmachines, social media). De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld door cookies en andere analysetechnologieën.

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De site www.limburgseartiesten.com gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over onze bezoekers met als doel de site te verbeteren en om aan de wensen van onze bezoekers tegemoet te komen.

Wijzigingen:

De website www.limburgseartiesten.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van de stichting.

Contact:

De website www.limburgseartiesten.com hecht veel waarde aan de mening van de bezoekers van haar site. Vragen en/of suggesties over deze privacyverklaring kunt u mailen aan het volgende adres: info@limburgseartiesten.com